ASE A-kasse find billige A-kasse

ASE: Få en billig a-kasse

ASE er en a-kasse for selvstændige og lønmodtagere, der blev grundlagt i 1976. A-kassen er Danmarks største, uafhængige a-kasse.

ASE er en a-kasse for selvstændige og lønmodtagere, der blev grundlagt i 1976. A-kassen er Danmarks største, uafhængige a-kasse, men det er altså ikke nogen fagforening, hvor du kan få hjælp og juridisk støtte i forbindelse med din arbejdsgiver.

ASE er en a-kasse for selvstændige og lønmodtagere, der blev grundlagt i 1976. A-kassen er Danmarks største, uafhængige a-kasse, men det er altså ikke nogen fagforening, hvor du kan få hjælp og juridisk støtte i forbindelse med din arbejdsgiver. ASE er kun en a-kasse, der udbetaler dagpenge, hvis du bliver ledig. Dog kan du få vejledning, rådgivning og komme på kursus med fokus på at komme i arbejde igen.
Tidligere hed ASE Arbejdsløshedskassen for Selvstændige, men nu har a-kassen skiftet navn til ASE, der er en forkortelse af A-kassen for Selvstændige. Da ASE er en uafhængig a-kasse, er den ikke bundet til nogen former for religion, organisationer, fagforbund eller politiske partier. Siden 1977 har ASE været anerkendt af den danske stat, og oprindeligt var ASE forbeholdt selvstændige erhvervsdrivende, men siden 2002 har lønmodtageren også kunne være medlem pga. en lovændring samme år. Lovændringen sagde, at alle danskere skulle kunne vælge fri mellem alle a-kasser, så derfor var ASE tvunget til at åbne op for lønmodtagerne.
I dag er der ca. 150.000 medlemmer i ASE, og 2 ud af 3 medlemmer er selvstændige. ASE har hovedkontor på Frederiksberg og har flere lokalafdelinger fordelt over hele landet. Hos ASE vil medlemmerne altid møde engagerede og kompetente medarbejdere, og de ansatte er meget værdsat for at tænke i åbne muligheder, så de kan bidrage til den løbende udvikling af a-kassen.
Værdier
I ASE arbejder medarbejderne efter en nogle forretningsværdier. Disse værdier er bl.a., at ASE vil være værdiskabende, og de ansatte skal sætte kunden i centrum, og de opsøger løbende forbedringer og omsætter ord til handling. Hos ASE er medarbejderne troværdige, de kommunikere åbent og ærligt, så forventninger bliver afstemt og aftaler overholdt. ASE vil være nærværende samtidig med, at medarbejderne respekter forskellighed og behandler andre med omtanke samt bidrager til fællesskabet. Den sidste værdi er professionalisme, idet ASE vil være imødekommende, kompetente, så a-kassen altid kan levere kvalitet til medlemmerne.
Vision og mission
Hos ASE er der en vision om at være en a-kasse, som matcher de ønsker og behov, der er i det moderne danske samfund. ASE ønsker i sin vision at skabe økonomisk tryghed for medlemmerne samtidig med der tilbydes en enkelt, effektiv og kompetent sagsbehandling til markedets laveste priser.

ASE´s mission siger, at ASE kæmper for, at økonomisk tryghed på arbejdsmarkedet ikke skal være afhængig af politiske, religiøse og faglige interesser. Missionen siger derfor også, hvorfor ASE i sin tid blev grundlagt. På baggrund af lovændringen fra 2002, hvor alle danskere skulle kunne vælge frit mellem de danske a-kasser, så skulle ASE lige vænne sig til at få en masse nye medlemmer. Her har ASE´s uafhængighed af politiske, religiøse og faglige interesser været en meget væsentlig parameter, som er blevet a-kassens mission.
Priser
ASE er en af Danmarks billigste a-kasser, og ledelsen siger selv, at medlemmer kun betaler for det mest nødvendige for at være økonomisk sikret, hvis man bliver arbejdsløs. Som medlem af ASE betaler man kun hvert kvartal, og priserne for 2010 er 1.254 kr. uden efterlønsbidrag, hvilket svarer til 418 kr. om måneden. Hvis man vil have et medlemskab med efterlønsbidrag, er kontingentet på 2.571 kr. i kvartalet, og det svarer til 857 kr. om måneden.