Frie Funktionærer A-kasse

Frie Funktionærer: Læs mere om fagforeningen eller a-kassen her.
Blev sikret med et medlemskab hos Frie Funktionærer. Hos Frie Funktionærer kan du både blive medlem af fagforeningen samt a-kassen. Se priserne her.

Frie Funktionærer er en fagforening og a-kasse, som har medlemmer inden for alle fagområder i Danmark, og Frie Funktionærer er kendt som den markedsførende inden for individuel rådgivning og service.

Frie Funktionærer er en fagforening og billig a-kasse, som har medlemmer inden for alle fagområder i Danmark, og Frie Funktionærer er kendt som den markedsførende inden for individuel rådgivning og service. Som navnet antyder, så er foreningen fri, hvilket vil sige, at den ikke støtter nogen politiske partier, og den har høj medlemstilfredshed. Desuden får medlemmer en række fordele bl.a. inden for juridisk assistance med løn, ansættelsesvilkår, feriegodtgørelse, ansættelseskontrakter og meget mere. Frie Funktionærer tilbyder også sine medlemmer kurser og efteruddannelser, rådgivning og coaching inden for job og karriere samt hjælp til forsikring, pension, ferie og fritid.

Grundlæggelsen af Frie Funktionærer

Frie funktionærer blev grundlagt i 1951 under navnet Firma-Funktionærerne. Oprindeligt var foreningen til de privatansatte funktionærer, men i dag kan alle lønmodtagere være medlem bortset fra de selvstændige. Siden sin grundlæggelse har Frie Funktionærer kæmpet for den personlige frihed på arbejdsmarkedet, og foreningen er modstandere af kollektiv tvang og går ind for fuld organisationsfrihed. Desuden kæmper Frie Funktionærer for, at alle lønmodtagere frit skal kunne vælge sin fagforening, og foreningen ønsker også, at lønmodtagerne selv skal kunne aftale sine arbejdsvilkår og løn med sin arbejdsgiver.
I dag har Fri Funktionærer sit hovedsæde i Odense, og der er afdelinger i både Århus, Ribe og København. Som så mange andre fagforeninger og a-kasser i Danmark udgiver Frie Funktionærer også et medlemsblad. Bladet hedder ”Frie – Magasinet om dit individuelle arbejdsliv” 4 gange om året.

Vision og mission

Hos Frie Funktionærer har man en vision om at være en toneangivende organisation, som kan være med til at sætte en dagsorden på arbejdsmarkedet i Danmark. Herudover vil man være anerkendt for foreningens tanker og idéer om det frie og fleksible arbejdsmarkedet for alle. Det sidste led i visionen hos Frie Funktionærer er, at foreningen ønsker at have det enkelte medlem i centrum samt at skabe skræddersyet løsninger til alle.
Missionen er at arbejde for fastholdelsen af job, korte ledighedsperioder, bedst mulig sikring ved ledighed og nedsat arbejdsevne. I missionen indgår også et ønske om at opkvalificere og motivere medlemmerne ved at give dem efteruddannelse og personlig coaching. Hos Frie Funktionærer vil man have tilfredse, veluddannede og engagerede medarbejdere, så det er muligt at udvikle og tilpasse foreningen, så Frie Funktionærer altid er konkurrencedygtige samt den bedste i branchen.

Frie Funktionærers værdier

Hos Frie Funktionærer har man nogle klare værdier, der beskriver organisationens kultur og holdninger. Disse baner vejen for, hvordan de ansatte tænker og handler i forhold til medlemmerne. Hos Frie Funktionærer tror man på frihed, åbenhed og engagement. Med frihed menes der frihed til at vælge sit arbejdsliv, så man udvikler sig. Der tænkes på frihed til at forhandle sig til bedre arbejdsvilkår på egne vegne, og der tænkes på en frihed til at eje sin egen sag, hvilket betyder, at Frie Funktionærer ikke kunne finde på at rejse en sag, hvis ikke det enkelte medlem er indforstået med sagen.
Med værdien engagement mener Frie Funktionærer, at foreningens ansatte skal engagere sig i det enkelte menneske og dets idéer. I forlængelse heraf kan det siges, at Frie Funktionærer har en værdi om åbenhed over for forandringer, omverdenen samt en åbenhed over for et fordomsfrit samarbejde. Ud fra disse værdier forsøger Frie Funktionærer hele tiden at arbejde mod en målrettet indsats for at hjælpe sine medlemmer, så de får det bedste ud af deres arbejdsliv.

Hvad koster det?

Der kommer nye priser hos Frie Funktionærer. Du kan enten blive fuldtids- eller deltidsforsikret i fagforeningen for xxx kr. pr. måned. Skal du være medlem af a-kassen, skal du derudover betale ekstra pr. måned for et fuldtidsmedlemskab eller et deltidsmedlemsskab i a-kassen.
Hvis du er ung og under uddannelse, kan du, mens du går på gymnasiet, handelsskolen eller andre skole være medlem helt gratis. Er du under uddannelse, hvor du får løn, kan du være medlem for max 150 kr. om måneden.
Når du er medlem af en fagforening og a-kasse, er kontingentet fradragsberettiget, men fagforeningen giver automatisk besked til SKAT, så kontingentet kommer med på din årsopgørelse. Du kan betale for dit kontingent en gang i kvartalet eller en gang om måneden. Betaler du kontingent hver måned, vil du også blive opkrævet et administrationsgebyr på 15 kr. om måneden.