A-kasser i Danmark Billige a-kasse

A-kasse info.
Billige A-kasser i Danmark. Få lidt info om forskellige A-kasse!

Gratis fagforening for unge under 30 år – Krifa
Gratis fagforening – med fede fordele. For unge under 30 år under uddannelse. Karriererådgivning, Rabat p åfitness, Krifa Magasinet og meget mere….

De første Akasser i Danmark

I 1899 var der i Danmark flere debatter i Kristeligt Dagblad, og de kristne havde problemer med de socialistiske fagforeninger. Problemerne der var tale om, var at der var kampe mellem lønmodtagerne og arbejdsgiverne, hvilket medførte strejker og lockouts

Krifa er en forkortelse af Kristelig Fagbevægelse og består a Kristelig Fagforening og Kristelig A-kasse, hvor fagforeningen har til formål at varetage lønmodtagernes interesser på det danske arbejdsmarked via forhandlinger om overenskomster, føre faglige ager samt give råd og vejledning om relevante emner. A-kassen derimod sørger for at udbetale penge til medlemmerne, hvis de bliver arbejdsløse, går på efterløn eller har behov for en anden form for økonomisk støtte. Herudover vejleder a-kassen også om information omkring arbejdsmarkedets muligheder samt om jobsøgning.
Ved Krifa er der ca. 180.000 medlemmer i a-kassen og 110.000 medlemmer i fagforeningen, og Krifa har hovedkontor i Randers( 2014: Flyttet til Århus), men har flere afdelinger i hele Danmark. Ønsker du kun at være medlem af fagforeningen, koster det 155 kr. om måneden, men med en samlet løsning med både fagforening og a-kasse kan du være medlem for 586 kr. om måneden. Melder du dig ind nu, får du de førte 2 måneder i fagforeningen gratis.
Indtil 2002 var Krifa kun for de danske lønmodtagere, men i dette år blev det ved lov vedtaget, at der i Danmark frit skulle kunne vælges mellem a-kasser og fagforeninger, så derfor blev der åbnet op for, at de selvstændige kunne være medlem. I dag er Krifa den tredjestørste fagforening og a-kasse i Danmark.

Krifas holdninger og værdier

Hos Krifa har man bl.a. fokus på forskelsbehandling, da foreningen mener, at alle i det danske samfund skal kunne vælge frit mellem fagforeninger og a-kasser, nydanskere skal have mulighed for den nødvendige vejledning, de har behov for, samt at mænd og kvinder skal ligestilles rent økonomisk, når de går på barsel.
Inden for opbygningen af det danske arbejdsmarked har Krifa den holdning, at alle skal have basale rettigheder, samt at den danske velfærdsmodel skal moderniseres. Hvis man snakker om arbejdsmiljø, så har Krifa den klare holdning, at mobning skal anerkendes som en arbejdsskade, idet flere og flere danskere oplever problemer med mobning og efterfølgende psykiske problemer. Hertil kan det det også nævnes, at Krifa går ind for, at der skal være en balance mellem arbejds- og familielivet.

Værdierne hos Krifa er ærlighed, frihed, ansvar og repekt. Disse værdier tager udgangspunkt i det kristne menneske-og livssyn, hvilket altid har været fundamentet hos Krifa. Værdierne kan beskrives nærmere ved, at Krifa vil være ærlig i sin kommunikation og rådgivning, Krifa vil respektere det enkelte medlem som et unikt menneske med individuelle behov. A-kassen og fagforeningen tager desuden et ansvar for at de lovpligtige møder, medlemmer skal deltage i, skal være værdifulgt for det enkelte medlem, og så er det også meget vigtigt for Krifa, at der arbejdes for valgfrihed på arbejdsmarkedet i Danmark.
Mission og vision

Krifa har en Mission, lykkes det?

Krifa har en klar mission om, at der skal bringes unikke værdier til arbejdsmarkedet. Dette skal forstås på den måde, at Krifas ansatte skal give medlemmerne den nødvendige vejleder og hjælp i forbindelse med faglige sager. Gennem Krifas livssyn og holdninger er fagforeningen og a-kassen med til at skabe noget unikt til arbejdsmarekdet via dialog og måden at løse konflikter på ved at gå i strejke.
Visionen hos Krifa er, at det er Krifa, der sætter scenen og giver medlemmerne hovedrollen. Hvad Krifa mener, er at de ikke vil forholde sig afventende, men de vil være helt fremme i skoene. Når Krifa siger, at medlemmer skal have hovedrollerne, skal det forstås sådan, at medlemmerne altid skal være i fokus, så de får en god oplevelse.
Grundlæggelsen af Krifa

Formålet med Fagforeningen i 1899

I 1899 var der i Danmark flere debatter i Kristeligt Dagblad, og de kristne havde problemer med de socialistiske fagforeninger. Problemerne der var tale om, var at der var kampe mellem lønmodtagerne og arbejdsgiverne, hvilket medførte strejker og lockouts. Desuden var der fjendske holdninger mod kristendommen, som var med til at præge de socialistiske fagforeninger. De kristne arbejdsgivere og lønmodtagere fandt det ganske unaturligt, at de skulle være i strid med hinanden, når de lige så godt kunne danne et fællesskab i en kirkelig sammenhæng.
På baggrund af disse problemer og med udgangspunkt i de kristne værdier tog Nørre Nissums pastor Adolph Lauritz Hansen initiativ til at stifte Kristeligt Dansk Fællesforbund d. 10.marts 1899 i Randers.

Formålet for Kristeligt Dansk Fællesforbund var at skabe et alternativ til de opståede problemer ved at oprette overenskomster, hvor der ikke var nogen muligheder for at gøre brug af lockouts og strejker. Nu skulle parterne til at løse konflikterne via forhandlinger, og kunne de ikke på nogen måde komme til enighed, skulle det afgøres ved en voldgift.

Krifas grundprincippet formuleret

D. 24. juni 1899 blev Krifas grundprincippet formuleret, og den dag i dag er de stadig gældende. Grundprincipperne siger, at Krifa hævder al samvittighedsfrihed og modarbejder organisationstvang. Krifa vil lægge kristendommens krav til grund for foreningen. Krifa vil også arbejde for tvungen voldgift, og Krifa vil heller ikke stille sig i nogen politiske partiers tjenester.

I de første mange år bestod Krifa kun af en samlet organisation, som varetog flere forskellige interesser for sine medlemmer. Dette blev der ændret på, da man i 1929 stiftede en a-kassen, og 2 år senere blev selve fagforeningen stiftet.

Min a-kasse: Kun 409 kr / Mnd – Danmarks mest tilfredse medlemmer
Du betaler kun 409 kr./md. for at være fuldtidsforsikret. Som a-kassemedlem er du sikret en indtægt, hvis du mister dit arbejde.

Min A-kasse med fuldtidsforsikret

Som fuldtidsforsikret hos Min A-kasse betaler du kun 409 kr. i det månedlige kontingent. Min A-kasse er med sin etablering i 1918 en af Danmarks ældste a-kasser.
Som fuldtidsforsikret hos Min A-kasse betaler du kun 409 kr. i det månedlige kontingent. Min A-kasse er med sin etablering i 1918 en af Danmarks ældste a-kasser. I dag har a-kassen hovedkontor i Valby, men Min A-kasse har også kontorer i København, Århus, Aalborg og Middelfart. I 2009 blev Min A-kasse for tredje år i træk i Arbejdsdirektoratets brenchmarking kåret som den a-kasse i Danmark med flest tilfredse medlemmer, og Min A-kasse er desuden en af de billigste på det danske marked.

Da Min A-kasse er en tværfaglig a-kasse, kan alle lønmodtagere i Danmark blive medlem uanset, hvilken branche eller hvilken uddannelse den pågældende person har. Hos Min A-kasse sætter man en stor ære i at have lave kontingenter og en høj service.
Mission og målsætning

Min A-kasse har man en mission

Hos Min A-kasse har man en mission om, at man vil tage ansvar for at sikre sine medlemmer imod arbejdsløshed. Ved at bevare sin stærke position på markedet, vil Min A-kasse tiltrække nye medlemmer, men man vil også sørge for at holde på de danskere, som allerede er medlem. For at sikre denne position vil Min A-kasse hele tiden sørge for at sætte det enkelte medlem i centrum gennem personlig rådgivning, som er tilpasset hvert enkelt medlems behov. Min A-kasse vil også sørge for at hjælpe sine medlemmer bedst muligt gennem en ledighedsperiode, så de kan opretholde et øget selvværd og komme videre med deres liv.
Min A-kasse har en række målsætninger, som de ansatte skal følge i det daglige arbejde. Målsætningerne er bl.a., at a-kassen skal være tæt på sine medlemmer, så kundefokus og serviceniveauet bliver styrket. Min A-kasse vil blive ved med at tilbyde et billigt kontingent, men man vil ikke gå på kompromis med ydelsernes kvalitet. De enkelte medlemmer skal hele tiden være i centrum, og man vil hele tiden tiltrække nye medlemmer ved at kommunikere aktivt om, hvad Min A-kasse står for. Desuden er det en del af Min A-kasses målsætning, at man vil bidrage konstruktivt i debatten om arbejdsmarkedet.
Ydelser

Udbetaling af Dagpenge

I Min A-kasse har du en række muligheder for at udbetalt dagpenge, hvis du risikerer at blive arbejdsløs. Står du i en situation, hvor du kun har et deltidsarbejde, kan du få supplerende dagpenge, og hvis du er fyldt 60 år og er tilmeldt en efterlønsordning, kan du også få udbetalt efterløn. Foruden disse ting tilbyder Min A-kasse også ydelserne og rådgivning inden for sygdom, CV, jobformidling, jobøgning, ferie og feriedagpenge, og Min A-kasse er også behjælpelige med relevant socialrådgivning bl.a. i forbindelse med faglige sager.

CA a-kasse: Danmarks mest værdifulde a-kasse.

Skift til CA a-kasse i dag. CA A-kasse er en af de mindre a-kasser i Danmark med ca. 35.000 medlemmer. Læs her om CA a-kasse er noget for dig.

CA A-kasse er en af de mindre a-kasser i Danmark med ca. 35.000 medlemmer. Medlemmerne har en erhvervsøkonomisk uddannelse fra universiteterne, handelsakademierne samt handelshøjskolerne og har derfor et arbejde inden for ledelse, økonomi og business på d

CA A-kasse er en af de mindre a-kasser i Danmark med ca. 35.000 medlemmer. Medlemmerne har en erhvervsøkonomisk uddannelse fra universiteterne, handelsakademierne samt handelshøjskolerne og har derfor et arbejde inden for ledelse, økonomi og business på det private arbejdsmarked. Med denne meget målrettede målgruppe, har CA A-kasse rigtig gode muligheder for at koncentreret a-kassens services og rådgivning, så den passer til medlemmernes behov samt til medlemmernes brancher og arbejdsmarkedet.

Kontingentet er fradragsberettiget både ved et almindeligt kontingent, men også med efterlønsbidraget

Som medlem hos CA A-kasse kan du i tilfælde af ledighed få udbetalt dagpenge, og hvis du går på efterløn, kan du også få din efterløn udbetalt fra CA. Desuden har a-kassen flere forskellige tillægsforsikringer. Foruden de økonomiske fordele kan du også få coaching, rådgivning om karriere og kurser, som kan være med til at give nogle redskaber, du kan arbejde med i din videre karriere. Desuden tilbyder CA A-kasse sine medlemmer forsikringer til bl.a. hjemmet, bilen, indbo, men du kan som medlem også få en ulykkesforsikring hos CA.
Kontingent hos CA A-kasse (De priser der er oplyst her er gamle 2015 – Tjek selv deres hjemmeside)
Kontingentet hos CA ligger på 414,50 kr. pr. måned, hvilket er 1.246,50 kr. i kvartalet. Dette beløb er for et fuldtidsforsikret medlem uden efterlønsbidrag. Hvis du ønsker at være fuldtidsforsikret med efterlønsbidrag, er kontingentet 2.563,50 i kvartalet, og det er 854,50 kr. om måneden.

Fuld dækning med lave priser

Kontingentet er fradragsberettiget både ved et almindeligt kontingent, men også med efterlønsbidraget. Du skal ikke selv give SKAT besked, da CA A-kasse altid sørger for at give dine oplysninger videre til SKAT. Hvis du er under uddannelse, kan du desuden blive medlem hos CA A-kasse helt gratis i den tid, du er studerende. Foruden det gratis medlemskab får du 13.368 kr. ekstra, når du har afsluttet din uddannelse.

Update: Bemærk priser og andre beløb er ikke opdateret i 2018